• Chính sách

Chính sách

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

Thủ tục Số tiền / Tỷ lệ Thời gian Cam kết CĐT
Đăng ký nguyện vọng 50.000.000 Ngay khi đăng ký  
Đợt 1 20% 7 ngày sau khi đăng ký  
Đợt 2 20% 60 ngày sau khi đăng ký  
Đợt 3 10% 120 ngày sau khi đăng ký  
Đợt 4 10% 180 ngày sau khi đăng ký Thời gian giao nền: T12/2020
Đợt 5 10% 240 ngày sau khi đăng ký  
Đợt 6 25% Ngay khi có thông báo giao nền  
Đợt 7 5% Ngay khi có hợp đồng thông báo ký hợp đồng mua bán và thỏa thuận xây dựng nhà  
0972586688
0972586688